تاثیر ساعات مختلف در سلامتی بدن
تاثیر ساعات مختلف در سلامتی بدن

✅ تاثیر ساعات مختلف در سلامتی بدن

✅ ساعت 9 تا 11 شب:

???? زمانی است برای ازبین بردن مواد سمی و غیرضروری که این عملیات توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود.

???? در این ساعت بهتراست بدن درحال آرامش باشد. درغیر اینصورت اثرمنفی بر روی سلامتی خودگذاشته اید.

✅ ساعت 11 تا 1 شب:

???? عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد و شما باید درخواب عمیق باشید.

✅ ساعت 1 تا 3 نیمه شب:

???? عملیات سم زدایی درکیسه صفرا، درطی یک خواب عمیق به طور مناسب انجام می شود.

✅ ساعت 3 تا 5 صبح:

???? عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه اتفاق می افتد.

???? بعضی مواقع دیده شده که افراد دراین زمان، سرفه شدید یا عطسه می کنند.

✅ ساعت 5 تا 7 صبح:

???? این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد، لذا می توانید آن رادفع کنید.

✅ ساعت 7 تا 9 صبح:

???? جذب مواد مغذی صورت می گیرد، پس بهتراست صبحانه بخورید.

???? افرادی که بیمار می باشند، بهتراست صبحانه را درساعت 6:30 دقیقه میل کنند.

???? کسانی که می خواهند تناسب اندام داشته باشند،بهترین ساعت صرف صبحانه برای آنها، ساعت 7:30 می باشد.

???? کسانی که اصلاً صبحانه نمی خورند، بهتراست عادت خود را تغییردهند.

???? آدرس وبسایت و شبکه های اجتماعی:
???? www.darubiar.com
???? www.instagram.com/darubiar

www.t.me/darubiar