روغن گل رز برای اولین باردر قرن دهم تقطیر شد. این ترکیب بعلت داشتن آلکالوییدها فلاونوئیدها اسید لینولییک اسید لینولنیک وترانس رتینوئیک اسید خاصیت ترمیم کنندگی پوست را افزایش می دهد. از دیگر خواص آن تاثیری است که بر مویرگ های سطحی دارد، بطوری که قرمزی و التهاب ناشی از افزایش قطر آنها، را کاهش می دهد.