بازخورد درباره این کالا
ضدجوش وآکنه

ژل ضد جوش سینره 30 میلی لیتری Cinere Anti-Acne Gel 30 ml

5 (1)
2 دیدگاه
برند : Cinere

۸۵,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌توانید از طریق لیست بالای برگه، از کالاهای مشابه این کالا دیدن نمایید.

آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟ بله | خیر

نقد و بررسی اجمالی ژل ضد جوش سینره 30 میلی لیتری Cinere Anti-Acne Gel 30 ml

ژل ضـد جـوش سـینره بـا بهـره گیـري از مـواد مؤثـر گیاهـی سـبب رفـع سـریع آکنـه بـدون باقـى مانـدن جـاى آن مـی شـود و بـه رفـع جـاي جـوش هـاي گذشـته نیـز کمـک مـی کنـد. روغـن درخـت چـاي (alternifolia Melaleuca) بـه کار رفتـه در ژل ضـد جوش سـینره، مؤثرترین ماده گیاهی شـناخته شـده در درمـان آکنه بـا اثـرات ضـد باکتـرى، کراتولیتیـک (لایـه بـردار) و مرطـوب کننـده مـى باشـد. اثـر آنتـی باکتریـال ایـن ژل توسـط تسـت هـاى کلینیکـى بـه اثبـات رسـیده اسـت؛و در درمان آکنه از برترى قابل ملاحظه اي برخوردار است.

ژل ضد جوش سینره

آکنـه یـا جـوش غـرور جوانـی یکـی از اختـلالات شـایع پوسـتی اسـت کـه بیشـتر در سـنین بلـوغ دیـده مـى شـود. وجـود آکنـه تهدیـدى بـراى سـلامتى فـرد بـه شـمار نمـى رود ولـى اگـر آکنـه باعـث ایجـاد اسـکار (جـاى جـوش) شـود، فـرد بـا تغییـر شـکل دائمـى پوسـت رو بـه رو خواهـد شـد کـه در زیبایـى او اثـر سـوء دارد. ظاهـر ناخوشـایند پوسـت در افـراد آکنـه اي باعـث عـدم تمایـل فـرد بـه حضـور در جمـع و فعالیـت هـاي اجتماعـی مـی گـردد، بنابرایـن درمـان بـه موقـع ایـن ضایعـات امـرى ضـرورى مـی باشـد. در واقـع آکنـه بیمـارى فولیکـول مـو اسـت؛ فولیکـول هـاى مـو بـه علـت تجمـع سـلول هـاي مـرده و افزایـش تجمـع چربـى بسـته مـى شـوند. بـه دنبـال آن فعالیـت میکروارگانیسـم هـا در تجزیـه چربـى هـا و ایجـاد ترکیبـات التهـاب زا، باعـث ایجـاد تـورم و قرمـزى در محـل فولیکـول مـو مـى شـود و جـوش به وجود مى آید. آکنه بیشتر در ناحیه صورت، سینه، پشت و شانه دیده مى شود. مهمترین عوامل ایجاد آکنه عبارتند از: 1 -افزایش ترشح چربی (که بیشتر تحت تاثیر عوامل هورمونی و وراثتی است) 2 -افزایش سلول هاي مرده پوست 3 -افزایش رشد باکترى ها ژل ضـد جـوش سـینره بـا بهـره گیـري از مـواد مؤثـر گیاهـی سـبب رفـع سـریع آکنـه بـدون باقـى مانـدن جـاى آن مـی شـود و بـه رفـع جـاي جـوش هـاي گذشـته نیـز کمـک مـی کنـد. روغـن درخـت چـاي (alternifolia Melaleuca) بـه کار رفتـه در ژل ضـد جوش سـینره، مؤثرترین ماده گیاهی شـناخته شـده در درمـان آکنه بـا اثـرات ضـد باکتـرى، کراتولیتیـک (لایـه بـردار) و مرطـوب کننـده مـى باشـد. اثـر آنتـی باکتریـال ایـن ژل توسـط تسـت هـاى کلینیکـى بـه اثبـات رسـیده اسـت؛ به طوري که ژل ضد جوش سینره نسبت به ژل 2 %اریترومایسین در درمان آکنه از برترى قابل ملاحظه اي برخوردار است. اثـر کراتولیتیکـى (لایـه بـردارى) ملایـم ایـن مـاده از ایجـاد لـک هـاى ناشـى از جـوش جلوگیـرى کـرده و بـه از بیـن رفتـن جـاى جـوش هـاى قدیمـى نیـز کمـک مى کند. وجـود ترکیبـات ضـد التهـاب گیاهـى ماننـد عصـاره بابونـه و آویشـن، التهـاب و قرمـزي پوسـت را کاهـش مـی دهـد و سـبب تسـریع ترمیـم پوسـت مـی گـردد. ایـن محصول به صورت ژل فاقد چربی و فاقد مواد کومدوژن (جوش زا) تهیه گردیده تا افراد داراى پوست چرب بدون مشکل از آن استفاده نمایند.

درباره این محصول

درباره این محصول

این محصول یک ضد جوش بسیار قوی است که سبب درمان سریع جوش های موضعی و التهابی می شود. 20-15 دقیقه بعد از مصرف ژل آنتی آکنه سینره، این ژل کاملا جذب واحد پیلو سباسه (فولیکول مو) شده و درمان جوش آغاز می گردد. در این محصول از یک کمپلکس گیاهی ویژه و مؤثر استفاده شده که با مکانیزم های مختلف سبب درمان سریع آکنه می شود. اثرات ضد میکروبی و ضد التهابی بسیار قوی روغن درخت چای در کنار اثرات التیام دهندگی و ترمیم کنندگی عصاره های بابونه و آویشن سبب درمان فوری جوش ها می شود. این ژل باعث جمع شدن منافذ باز پوست و جلوگیری از ایجاد جوش می شود. از سوی دیگر با افزایش پروتئین سازی، سلول سازی و بازسازی سلولی سبب برطرف شدن جای جوش می گردد.

ویژگی های ژل ضد جوش

• دارای روغن درخت چای؛ مؤثرترین ماده آنتی باکتریال گیاهی تایید شده
• پیشگیری و رفع انواع جوش های التهابی، سر سیاه و سر سفید
• دارای عصاره بابونه با اثرات ضد التهابی و التیام بخش
• جلوگیری از باقی ماندن جای جوش

 

ترکیبات موثر ژل ضد جوش:

روغن درخت چای

روغن درخت چای 

این درخت بومی استرالیا بوده و از هزارن سال پیش توسط بومیان این قاره استفاده میشده است.نکته مهمی که باید در نظر داشت اینست که بسیاری این گیاه را به دلیل تشابه اسمی با گیاه چای اشتباه میگیرند،در حالیکه چای (خوراکی ) با این درخت تفاوتهای زیادی دارد.اولین مورد استفاده از روغن درخت چای در سال 1920 در جراحی و دندانپزشکی و بعد از آن در جنگ جهانی دوم برای درمان جراحات پوستی بود. از مهمترین خواص آن میتوان به ضد میکروبی بودن این روغن اشاره کرد.موارد کاربرد این ترکیب بسیار زیاد است.کاهش التهاب ، ضد عفونی کنندگی ،درمان عفونتهای قارچی و باکتریایی ،رفع خشکی پوست و …از دیگر خواص زیبایی این روغن میبشد.همچنین در رایحه درمانی نیز از آن استفاده میشود.

بابونه 

نام لاتین بابونه camomil از کلمات یونانی khamai , malon به معنی گلهای کوچک با بوی سیب گرفته شده است.استفاده از این گیاه در زیبایی از دیرباز شناخته شده است.یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده بابونه روغنی فرار و لطیف وآبی رنگ است که از گل آن بدست میآید و مسبب عطر خاص آنست.مصرف جلدی این روغن ،تاثیر بسزایی در ضدعفونی و برطرف کردن التهابات پوستی و افزایش سلول سازی دارد.همچنین این گیاه برای تقویت موی سر و جلوگیری از ریزش آن از طریق کاهش فعالیت 5 آلفا ردوکتاز بسیار موثر است.

بابونه

 

 
 

عصاره آویشن

عصاره آویشن 

عصاره این گیاه باعث افزایش گردش خون در مویرگهای ناحیه مورد استفاده می گردد. این گیاه خواص ضدعفونی کنندگی بسیار قوی دارد. همچنین عصاره آن به صورت لوسیون در محل کوبیدگی و دررفتگی و آماس و تورم اثرات درمانی بسیار مفیدی دارد.
ترکیب تیمول موجود در این عصاره ضد عفونی کننده قوی بوده و اثر میکروب کشی آن برفنل ترجیح دارد. همچنین این عصاره یک ضد قارچ بسیار موثر می باشد. این عصاره در اثر سایش باعث قرمزی پوست می گردد که به دلیل افزایش گردش خون موضعی می باشد. و همچنین یک ترکیب بو بر است. همچنین پلی متوکسی فلاونهای موجود در آویشن باعث ایجاد خواص آنتی اکسیدانی در آن می گردد.

 

روش مصرف:

بـا توجـه بـه نـوع پوسـت خـود، صـورت و مناطـق درگیـر را بـا شـوینده اي ملایـم و یـا ژل شستشـوى سـینره (مخصـوص پوسـت هـاى چـرب) بشـویید. مقـداري از ژل ضد جوش سینره را فقط روى جوش بمالید. بعد از 20-15 دقیقه صورت را با آب سرد بشویید. روزانه 3-2 مرتبه این کار را انجام دهید. توصیـه مـى شـود افـرادى کـه داراى پوسـت حسـاس مـى باشـند روزانـه یـک بـار از ژل ضـد جـوش سـینره اسـتفاده نماینـد، بعـد از گذشـت یـک الـی دو هفتـه مى توان روزى 3-2 مرتبه مصرف را تکرار نمود.

 

ترکیبات:

روغن درخت چای، عصاره بابونه، عصاره آویشن، کربومر، تری اتانول آمین، حل کننده، مواد نگهدارنده

امتیاز کاربران به: ژل ضد جوش سینره 30 میلی لیتری Cinere Anti-Acne Gel 30 ml | (2نفر)

5.00
از 5
از مجموع 2 امتیاز
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
سه شنبه 19 مهر 1401 نازنبن

تاثیری ندیدم

سه شنبه 19 مهر 1401 قاصدک

خیلی خوبه زود جوش هاروخشک میکنه

مقایسه ( 0 مورد )
0

شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست