این عصاره به دلیل اشعه uv که دارد از گشاد شدن عروق جلوگیری میکند و باعث بهبود جریان خون در رگها و اکسیژن رسانی همچنین باعث جلوگیری از تخریب کلاژن پوست میشود.