این ترکیب به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی شناخته شده است. ویتامین E به راحتی به داخل پوست نفوذ کرده توسط پوست جذب می شود .همچنین وجود آن بر روی پوست باعث کاهش تخریب ناشی از اشعه UV می شود. زیرا این ترکیب رادیکالهای آزاد اکسیژن را به دام انداخته و از پراکسیداسیون چربی ها در اثر اشعه UV جلوگیری می نماید. همچنین خصوصیات تشکیل لایه محافظ بر روی پوست را داشته و باعث رطوبت رسانی به پوست نیز می شود

روش مصرف 

قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید مقدار کافی از کرم را به طور یکنواخت بر روی سطح پوست مالیده و به خوبی ماساژ دهید .

استفاده از کرم را هر 2 ساعت یکبار تجدید کنید .