ویژگی‌های محصول
  • :ترمیم کننده پوسته های بسیار خشک و پوسته شده
  • :آنتی اکسیدان و پیشگیری از پیری زودرس پوست
  • :مناسب برای پوست های معمولی تا خشک
  • :تسکین دهنده پوست های پلینگ شده
سی گل (Seagull)