گیاه پنج انگشتی (Vitex agnus- castus) یا فلفل کوهی
گیاه پنج انگشتی (Vitex agnus- castus) یا فلفل کوهی

✅ گیاه پنج انگشتی (Vitex agnus- castus) یا فلفل کوهی

???? خواص درمانی این گیاه سبب آرام شدن نشانه های پیش از عادت ماهانه میگردد، همچنین با گذشت زمان، در واقع این نابسامانی را علاج می کند.

???? نشانگان پیش از عادت ماهانه با میزان بالا و غیر طبیعی استروژن نیز در ارتباط است و ثابت شده است که مصرف فلفل کوهی به ویژه در مواردی مفید است که نشانه های پیش از عادت ماهانه با شروع قاعدگی از بین می روند.

???? با مصرف این گیاه ، می توان به محض شروع چرخه بعدی قاعدگی ، پیدایش نتایج مثبت مطلوب را درک نمود ولی رسیدن به بهبودی دائمی ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد.

???? آدرس وبسایت و شبکه های اجتماعی:
???? www.darubiar.com

???? www.instagram.com/darubiar

کانال تلگرام www.T.me/darubiar