پودر پروتئین وی 100 درصد فول استار با طعم توت فرنگی