اگر خون دماغ شدید این کارها را انجام دهید
اگر خون دماغ شدید این کارها را انجام دهید

✅ اگر خون دماغ شدید این کارها را انجام دهید

???? سر را بالا نگه دارید و با انگشت‌های شست و اشاره، دو طرف مجرای بینی را به آرامی فشار دهید.

???? صاف بنشینید تا عمل لخته شدن خون در بینی آسان‌تر انجام شود.

???? اگر خونریزی شدید است، از پنبه برای کنترل خروج خون استفاده کنید.

???? از کمپرس یخ استفاده کنید. یعنی کیسه‌ای حاوی یخ را روی بینی و پیشانی قرار دهید تا خون زودتر بند بیاید.

???? پس از بند آمدن خون، حتی در صورت احساس سنگینی در بینی بهتر است از تخلیه آن خودداری کنید، تا رگ‌های آسیب‌دیده داخل بینی بهبود یابند. در این مدت از دستکاری بینی پرهیز کنید.

???? حتما با پزشک جهت تشخیص علت خونریزی مشورت نمایید.

???? آدرس وبسایت و کانال تلگرام:
???? www.darubiar.com

???? www.T.me/darubiar

کانال تلگرام www.T.me/darubiar