راهنماي مصرف استامينوفن برای کودکان
راهنماي مصرف استامينوفن برای کودکان

✅ راهنماي مصرف استامينوفن برای کودکان

???? گفته مي‌شود هر كودك مجاز به دريافت قطره استامينوفن به اندازه دوبرابر وزنش در فواصل شش ساعته است اما بایستی براساس راهنمای زیر براي مصرف داروي استامينوفن اقدام شود :

???? كودكان 12-11 ساله: مقدار 480 ميلي‌گرم هر چهار تا شش ساعت.

???? كودكان 10-9 ساله: مقدار 400 ميلي‌گرم هر چهار تا شش ساعت.

???? كودكان 8-6 ساله: مقدار 320 ميلي‌گرم هر چهار تا شش ساعت.

???? كودكان 5-4 ساله: مقدار 240 ميلي‌گرم هر چهار تا شش ساعت.

????كودكان 3-2 ساله: مقدار 160 ميلي‌گرم هر چهار تا شش ساعت.

???? كودكان 23-12 ماهه: مقدار 120 ميلي‌گرم هر چهار تا شش ساعت.

???? كودكان 11-4 ماهه: مقدار 80 ميلي‌گرم هر چهار تا شش ساعت.

???? كودكان سه ماهه يا كوچك‌تر: مقدار 40 ميلي‌گرم هر چهار تا شش ساعت.

???? آدرس وبسایت و شبکه های اجتماعی:
???? www.darubiar.com

???? www.instagram.com/darubiar

کانال تلگرام www.T.me/darubiar

بیشتر بخوانید:  سوال‌های خودتان را در مورد کرم‌های ضد آفتاب از ما بپرسید