عوارض قرص زینک ۱۰

امروزه یکی از محبوب ترین وپرطرفدارترین مکمل های غذایی قرص زینک ۱۰ می باشدکه به بهترشدن عملکردسیستم ایمنی بدن وحفظ سلامت پوست وموکمک می کند.این مکمل غذایی سالهاست که یکی ازپرفروش ترین محصولات داروخانه است.

زیرا قرص زینک ۱۰ برای ریزش موودرمان خشکی پوست ومقاوم کردن ناخن ها بسیار موثراست.علاوه براین هاقرص زینک ۱۰ برای رشدمونیز مفیداست.درادامه به شرح مشخصات قرص زینک ۱۰،نحوه مصرف قرص زینک ۱۰،فوایدقرص زینک ۱۰،عوارض قرص زینک ۱۰ می پردازیم.

فواید قرص زینک ۱۰

درقرص زینک ۱۰ مهم ترین عنصر،روی می باشد.دراین قرص درکنار زینک یاروی، ویتامین cوویتامین های گروه Bنیزوجوددارد.زینک معمولا به سه صورت،شربت ،کپسول وقرص جوشان دربازارعرضه می شوند.ازجمله فواید شگفت انگیز زینک ۱۰ می توان به مواردزیراشاره کرد:

 • افزایش وتقویت کردن سیستم ایمنی بدن.
 • کمک به بهبودسلامت پوست ومو وناخن ومحافظت ازآن ها.
 • تامین ویتامین های لازم برای سلامت پوست ومووناخن.
 • تقویت مو،پیشگیری وبهبودریزش مو.
 • موثردرمقاومت ناخن ها وجلوگیری ازشکننده شدن آنها.
 • تقویت وافزایش رشدجسمی وذهن درکودکان.
 • افزایش وتقویت کردن قدرت باروری.

 

عوارض قرص زینک ۱۰

مضرات قرص زینک ۱۰برای بدن چه می باشد؟آیا قرص زینک ۱۰ بدن رادچارمشکل می کند؟قرص زینک ۱۰چه تاثیرات منفی برروی بدن به جای می گذارد؟پاسخ همه این سوالات به عوارض قرص زینک۱۰ بازمی گردد.قرص زینک ۱۰ نیز درکنارفواید بسیاری که دارا می باشد دارای عوارض و مضرراتی نیز می باشد که درصورت مصرف نادرست ازاین قرص نمایان خواهدشد.

بهتراست که این قرص به صورت خودسرانه استفاده نشود وبرای پیشگیری از عوارض ومضرات آن این قرص را بامشورت ودستورپزشک مصرف کرد ویادرغیراین صورت به دستورالعمل قید شده برروی جعبه حتما توجه کرده ومقداراستفاده آن راباتوجه به آنچه که تعیین‌شده مصرف کند وازافزایش خودسرانه آن جداً خودداری کند.

ازجمله عوارض قرص زینک ۱۰ میتوان به مواردزیراشاره کرد:

 • ضعیف شدن وکاهش سیستم ایمنی بدن.
 • کاهش وپایین آوردن سطح کلسترول خون.
 • افزایش دادن اسیداگزالیک درادرار.
 • موجب تکررادرارشدن.
 • موجب اسهال شدن.
 • ایجاداختلال ومشکل درخواب.
 • موجب خواب آلودگی فردشدن.
 • ایجادسردرد.
 • ایجادتپش قلب درفرد.
 • کاهش انرژی ودرنهایت احساس خستگی.
 • ایجاد احساس حالت تهوع وااستفراغ درفرد.
 • ایجادمعده درد.
 • سبب قرمزشدن صورت وگردن به طور موقت.

که البته مواردی که ذکر شداز موارد نادر عوارض قرص زینک ۱۰ هستندکه به طورمعمول درشرایطی رخ می دهندکه بیش ازحدمجازویابه صورت نادرست استفاده شود.

عوارض قرص زینک ۱۰

عوارض قرص زینک ۱۰ برروی زنان باردار

استفاده از قرص زینک۱۰ درزنان باردارمانعی وعوارضی نداردچراکه استفاده ازاین قرص برای مادران باردارو جنین درون شکم مادرهیچ مشکلی به وجود نمی آورد.البته باید توجه کرد بااینکه این قرص رامی توان بدون نسخه ازهرداروخانه ای تهیه کرد.

اما مادران باردارنباید بدون مشورت ودستورپزشک هیچ نوع مکمل غذایی یادارویی را به صورت خودسرانه استفاده کنندو تنها بادستور پزشک می توانندآن را تهیه واستفاده کنند. معمولادر۳ ماه اول بارداری برای مادران قرص اسیدفولیک به عنوان مکمل غذایی تجویزمی شود وازپایان ماه چهارم بارداری،تمامی مادران باردار می بایست،مولتی ویتامین مینرال مصرف کنند ودراین شرایط بهتراست بامشورت پزشک مکمل غذایی مصرف کنند که مخصوص وویژه ی دوران بارداری فرموله شده است.

عوارض قرص زینک ۱۰برروی کودکان

باوجوداینکه زینک برای کودکان بسیارمفیدمی باشد،اما چنان چه مقدار این ماده دربدن کودکان افزایش پیداکندوبالا برود،وجودبیش ازحد آن دربدن کودکان خطر بروز مشکلاتی را به وجودمی آوردکه ممکن است سلامتی آن هارادرخطرقراردهد.

قابل ذکراست که برای کودکان بیشترشربت زینک توصیه می شودتاقرص آن.ازعوارض قرص زینک ۱۰ یاشربت آن برای کودکان می توان به مواردزیراشاره کرد:

 • ایجادحالت تهوع.
 • ایجاداستفراغ.
 • ایجاداسهال خونی درکودک.
 • ایجاددردوگرفتگی شکمی درکودک.
بیشتر بخوانید:  مصرف کلسیم کربنات + ویتامین

عوارض قرص زینک ۱۰ برروی زنان باردار

طریقه مصرف قرص زینک۱۰ به چه صورت است؟

زینک، به سه صورت قرص،شربت وقرص جوشان درداروخانه هابه فروش می رسد.مقدارمصرف قرص زینک۱۰ به شکل قرص،به طور معمول روزانه ۱عددمی باشداما اگر به صورت شربت باشد مقدارآن برای سنین مختلف،متفاوت است.که البته مصرف زینک برای کودکان بیشتر به صورت شربت توصیه می شود.

طریقه مصرف شربت وطریقه مصرف قرص زینک۱۰برای افرادبالای ۶سال به این صورت است:

 • ۲تا۴سال:مصرف روزانه۲.۵میلی لیترشربت زینک.
 • ۴تا۸سال:مصرف روزانه۵میلی لیترشربت زینک.
 • ۸تا۱۲سال:مصرف روزانه ۱۰میلی لیترشربت زینک.
 • پس از ۱۲سالگی به طور معمول ازخودقرص زینک ۱۰ استفاده می شود و مقدارمصرف آن روزانه ۱عددمی باشدکه به دستورپزشک می توان آن را کاهش یاافزایش داد.

بهترین زمان مصرف قرص زینک۱۰

بطورکلی بهتراست تمامی مکمل های غذایی حداقل ۱یا۲ساعت قبل یابعدازغذامصرف شوند.اما به دلیل اینکه ممکن است قرص زینک ۱۰دربرخی ازافراددردمعده به وجودآورد،ساده ترین راه برای مصرف قرص زینک ۱۰همراه با وعده غذایی وهمچنین همراه با آب فراوان وزیاداست.

طریقه مصرف قرص زینک۱۰ به چه صورت است؟

آیا میتوان قرص زینک۱۰ رابا مواد تقویتی استفاده کرد؟

درپاسخ به این سوال میتوان گفت :خیر.قرص زینک ۱۰ را بهتراست که همراه با موادخوراکی هم چون:مکمل های کلسیم ،آهن ویا همزمان باشیر،نوشیدنی های کافئین داراستفاده نکنیدچراکه جذب زینک یاروی را کاهش می دهد.

درمصرف قرص زینک۱۰ چه نکاتی بایدرعایت شود؟

معمولا پیشنهادمی شودکه درباره نحوه مصرف ازقرص زینک ۱۰وهمچنین اینکه به چه صورت وطی چنددوره استفاده شودحتما باپزشک مشورت کرده وطبق دستوری که پزشک تجویزکرده وچه برای کودکان، چه بزرگسالان،چه زنان باردارو…طبق دستورنه بیشترونه کمتر استفاده شود.

چراکه اگر قرص زینک۱۰ یاشربت یاقرص جوشان آن به مدتی طولانی و درمقدار ودوز بالا مصرف شود،احتمال دارد که جذب آهن ومس دربدن رادچاراختلال و بامشکلاتی مواجه کندبنابراین پیش ازمصرف نظرپزشک بسیارمهم است.

مشخصات قرص زینک ۱۰

قرص زینک۱۰به چه ارگانی ازبدن کمک می کند؟درپاسخ به این سوال میتوان گفت که قرص زینک ۱۰ درواقع یکی ازمکمل هایی است که پروتئین هاوکربوهیدرات هاباکمک آن بادیگرآنزیم های مفید ترکیب شده وبه سیستم ایمنی بدن کمک می کند وهمچنین روند سوخت وساز دربدن رابهبودمی بخشد. بدن فرددرزمان رشد، دوبرابرحالت عادی به زینک یاروی نیازمنداست. همچنین زینک باداشتن ویتامین های گروه BوCسبب تقویت موه ها،شادابی پوست وسلامت ناخن هامی شود.

آیا میتوان قرص زینک۱۰ رابا مواد تقویتی استفاده کرد؟

شکل ظاهری قرص زینک ۱۰به چه صورت است؟

آیا قرص زینک ۱۰درورقه های آلومینیومی می باشد؟ آیاقرص زینک ۱۰ درقوطی پلاستیکی می باشد؟ قرص زینک ۱۰به چه صورت دربازارعرضه می شود؟
درپاسخ به این سوالات که ممکن است ذهن برخی از مصرف کنندگان را به خوددرگیرکرده باشد می توان گفت که بسته به نوع اینکه قرص زینک ۱۰خارجی یاایرانی باشد وازچه برندی باشداین قرص ها هم به صورت ورقه های آلومنیومی وهم به صورت قوطی های پلاستیکی دربازارعرضه می شوند.

قیمت قرص زینک ۱۰

طبق لیست قیمت های قرص زینک۱۰درسایت،قیمت قرص زینک ۱۰ایرانی وخارجی،شربت وقرص جوشان زینک متفاوت است.همچنین طبق لیست قیمت قرص زینک ۱۰ درداروخانه های سراسرکشور نیز قیمت این مکمل هاازبرندهای مختلف وایرانی وخارجی مختلف است وارزان ترین قرص زینک ۱۰ ومناسب ترین قرص زینک ۱۰ تا قیمت های بالاترآن درداروخانه های پایتخت وسراسر کشور یافت می شود وبستگی به نوع انتخاب فرددارد.

بیشتر بخوانید:  عواملی که به ستون فقرات شما آسیب میرساند

امروزه یکی از محبوب ترین وپرطرفدارترین مکمل های غذایی قرص زینک ۱۰ می باشدکه به بهترشدن عملکردسیستم ایمنی بدن وحفظ سلامت پوست وموکمک می کند. این مکمل غذایی سالهاست که یکی ازپرفروش ترین محصولات داروخانه است،

زیرا قرص زینک ۱۰ برای ریزش موودرمان خشکی پوست ومقاوم کردن ناخن ها بسیار موثراست.علاوه براین هاقرص زینک ۱۰ برای رشدمونیز مفیداست.درادامه به شرح مشخصات قرص زینک ۱۰،نحوه مصرف قرص زینک ۱۰،فوایدقرص زینک ۱۰،عوارض قرص زینک ۱۰ می پردازیم.

فواید قرص زینک ۱۰

درقرص زینک ۱۰ مهم ترین عنصر،روی می باشد.دراین قرص درکنار زینک یاروی، ویتامین cوویتامین های گروه Bنیزوجوددارد.زینک معمولا به سه
صورت،شربت ،کپسول وقرص جوشان دربازارعرضه می شوند.ازجمله فواید شگفت انگیز زینک ۱۰ می توان به مواردزیراشاره کرد:

 • افزایش وتقویت کردن سیستم ایمنی بدن.
 • کمک به بهبودسلامت پوست ومو وناخن ومحافظت ازآن ها.
 • تامین ویتامین های لازم برای سلامت پوست ومووناخن.
 • تقویت مو،پیشگیری وبهبودریزش مو.
 • موثردرمقاومت ناخن ها وجلوگیری ازشکننده شدن آنها.
 • تقویت وافزایش رشدجسمی وذهن درکودکان.
 • افزایش وتقویت کردن قدرت باروری.

فواید قرص زینک ۱۰

عوارض قرص زینک ۱۰

مضرات قرص زینک ۱۰برای بدن چه می باشد؟آیا قرص زینک ۱۰ بدن رادچارمشکل می کند؟قرص زینک ۱۰چه تاثیرات منفی برروی بدن به جای می گذارد؟پاسخ همه این سوالات به عوارض قرص زینک۱۰ بازمی گردد.

قرص زینک ۱۰ نیز درکنارفوایدبسیاری که دارا می باشد دارای عوارض ومضرراتی نیز می باشد که درصورت مصرف نادرست ازاین قرص نمایان خواهدشد.بهتراست که این قرص به صورت خودسرانه استفاده نشود وبرای پیشگیری از عوارض ومضرات آن این قرص را بامشورت ودستورپزشک مصرف کرد ویا درغیراین صورت به دستورالعمل قید شده برروی جعبه حتما توجه کرده ومقداراستفاده آن راباتوجه به آنچه که تعیین‌شده مصرف کن دوازافزایش خودسرانه آن جداً خودداری کند.

ازجمله عوارض قرص زینک ۱۰ میتوان به مواردزیراشاره کرد:

 • ضعیف شدن وکاهش سیستم ایمنی بدن.
 • کاهش وپایین آوردن سطح کلسترول خون.
 • افزایش دادن اسیداگزالیک درادرار.
 • موجب تکررادرارشدن.
 • موجب اسهال شدن.
 • ایجاداختلال ومشکل درخواب.
 • موجب خواب آلودگی فردشدن.
 • ایجادسردرد.
 • ایجادتپش قلب درفرد.
 • کاهش انرژی ودرنهایت احساس خستگی.
 • ایجاد احساس حالت تهوع وااستفراغ درفرد.
 • ایجادمعده درد.
 • سبب قرمزشدن صورت وگردن به طور موقت.

که البته مواردی که ذکر شداز موارد نادر عوارض قرص زینک ۱۰ هستندکه به طورمعمول درشرایطی رخ می دهندکه بیش ازحدمجازویابه صورت نادرست استفاده شود.

عوارض قرص زینک ۱۰ برروی زنان باردار

استفاده از قرص زینک۱۰ درزنان باردارمانعی وعوارضی نداردچراکه استفاده ازاین قرص برای مادران باردارو جنین درون شکم مادرهیچ مشکلی به وجود نمی آورد.البته باید توجه کرد بااینکه این قرص رامی توان بدون نسخه ازهرداروخانه ای تهیه کردامامادران باردارنباید بدون مشورت ودستورپزشک هیچ نوع مکمل غذایی یادارویی را به صورت خودسرانه استفاده کنند و تنها بادستور پزشک می توانندآن را تهیه واستفاده کنند.

معمولادر۳ ماه اول بارداری برای مادران قرص اسیدفولیک به عنوان مکمل غذایی تجویزمی شود وازپایان ماه چهارم بارداری،تمامی مادران باردار می بایست،مولتی ویتامین مینرال مصرف کنند ودراین شرایط بهتراست بامشورت پزشک مکمل غذایی مصرف کنند که مخصوص وویژه ی دوران بارداری فرموله شده است.

عوارض قرص زینک ۱۰برروی کودکان

باوجوداینکه زینک برای کودکان بسیارمفیدمی باشد،اما چنان چه مقدار این ماده دربدن کودکان افزایش پیداکندوبالا برود،وجودبیش ازحد آن دربدن کودکان خطر بروز مشکلاتی را به وجودمی آوردکه ممکن است سلامتی آن هارادرخطرقراردهد.قابل ذکراست که برای کودکان بیشترشربت زینک توصیه می شود تا قرص آن.

بیشتر بخوانید:  تایید داروی خوراکی برای بیماری مزمن کلیه

ازعوارض قرص زینک ۱۰ یاشربت آن برای کودکان می توان به مواردزیراشاره کرد:

 • ایجادحالت تهوع.
 • ایجاداستفراغ.
 • ایجاداسهال خونی درکودک.
 • ایجاددردوگرفتگی شکمی درکودک.

عوارض قرص زینک ۱۰ برروی زنان باردار

طریقه مصرف قرص زینک۱۰ به چه صورت است؟

زینک، به سه صورت قرص،شربت وقرص جوشان درداروخانه هابه فروش می رسد.مقدارمصرف قرص زینک۱۰ به شکل قرص،به طور معمول روزانه ۱عددمی باشداما اگر به صورت شربت باشد مقدارآن برای سنین مختلف،متفاوت است.که البته مصرف زینک برای کودکان بیشتر به صورت شربت توصیه می شود.
طریقه مصرف شربت وطریقه مصرف قرص زینک۱۰برای افرادبالای ۶سال به این صورت است:

 • ۲تا۴سال:مصرف روزانه۲.۵میلی لیترشربت زینک.
 • ۴تا۸سال:مصرف روزانه۵میلی لیترشربت زینک.
 • ۸تا۱۲سال:مصرف روزانه ۱۰میلی لیترشربت زینک.
 • پس از ۱۲سالگی به طور معمول ازخودقرص زینک ۱۰ استفاده می شودومقدارمصرف آن روزانه ۱عددمی باشدکه به دستورپزشک می توان آن را کاهش یاافزایش داد.

بهترین زمان مصرف قرص زینک۱۰

بطورکلی بهتراست تمامی مکمل های غذایی حداقل ۱یا۲ساعت قبل یابعدازغذامصرف شوند.اما به دلیل اینکه ممکن است قرص زینک ۱۰دربرخی ازافراددردمعده به وجودآورد،ساده ترین راه برای مصرف قرص زینک ۱۰همراه با وعده غذایی وهمچنین همراه با آب فراوان وزیاداست.

آیا میتوان قرص زینک۱۰ راباموادتقویتی استفاده کرد؟

درپاسخ به این سوال میتوان گفت :خیر.قرص زینک ۱۰ را بهتراست که همراه با موادخوراکی هم چون:مکمل های کلسیم ،آهن ویا همزمان باشیر،نوشیدنی های کافئین داراستفاده نکنیدچراکه جذب زینک یاروی را کاهش می دهد.

درمصرف قرص زینک۱۰ چه نکاتی بایدرعایت شود؟

معمولا پیشنهادمی شودکه درباره نحوه مصرف ازقرص زینک ۱۰وهمچنین اینکه به چه صورت وطی چنددوره استفاده شودحتما باپزشک مشورت کرده وطبق دستوری که پزشک تجویزکرده وچه برای کودکان ،چه بزرگسالان،چه زنان باردارو…طبق دستورنه بیشترونه کمتر استفاده شود.

چراکه اگر قرص زینک۱۰ یاشربت یاقرص جوشان آن به مدتی طولانی و درمقدار ودوز بالا مصرف شود،احتمال دارد که جذب آهن ومس دربدن رادچاراختلال و بامشکلاتی مواجه کندبنابراین پیش ازمصرف نظرپزشک بسیارمهم است.

مشخصات قرص زینک ۱۰

قرص زینک۱۰به چه ارگانی ازبدن کمک می کند؟درپاسخ به این سوال میتوان گفت که قرص زینک ۱۰ درواقع یکی ازمکمل هایی است که پروتئین هاوکربوهیدرات هاباکمک آن بادیگرآنزیم های مفید ترکیب شده وبه سیستم ایمنی بدن کمک می کندوهمچنین روند سوخت وساز دربدن رابهبودمی بخشد.

بدن فرددرزمان رشد،دوبرابرحالت عادی به زینک یاروی نیازمنداست.همچنین زینک باداشتن ویتامین های گروه BوCسبب تقویت موه ها،شادابی پوست وسلامت ناخن هامی شود.

آیا میتوان قرص زینک۱۰ راباموادتقویتی استفاده کرد؟

شکل ظاهری قرص زینک ۱۰به چه صورت است؟

آیا قرص زینک ۱۰درورقه های آلومینیومی می باشد؟ آیاقرص زینک ۱۰ درقوطی پلاستیکی می باشد؟ قرص زینک ۱۰به چه صورت دربازارعرضه می شود؟
درپاسخ به این سوالات که ممکن است ذهن برخی از مصرف کنندگان را به خوددرگیرکرده باشد می توان گفت که بسته به نوع اینکه قرص زینک ۱۰خارجی یاایرانی باشد وازچه برندی باشداین قرص ها هم به صورت ورقه های آلومنیومی وهم به صورت قوطی های پلاستیکی دربازارعرضه می شوند.

قیمت قرص زینک ۱۰

طبق لیست قیمت های قرص زینک۱۰درسایت،قیمت قرص زینک ۱۰ایرانی وخارجی،شربت وقرص جوشان زینک متفاوت است.همچنین طبق لیست قیمت قرص زینک ۱۰ درداروخانه های سراسرکشور نیز قیمت این مکمل هاازبرندهای مختلف وایرانی وخارجی مختلف است وارزان ترین قرص زینک ۱۰ ومناسب ترین قرص زینک ۱۰ تا قیمت های بالاترآن درداروخانه های پایتخت وسراسر کشور یافت می شود وبستگی به نوع انتخاب فرددارد.