برای سالم ماندن صبح را چگونه شروع نماییم؟
برای سالم ماندن صبح را چگونه شروع نماییم؟

✅ برای سالم ماندن صبح را چگونه شروع نماییم؟

???? همه می دانیم که صبحانه ای سالم در ابتدای روز می تواند مزایای فراوانی برایمان داشته باشد. اما همه چیز به صبحانه ختم نمی شود، کارهای کوچکی هست که اگر تنها مقداری برایشان وقت بگذاریم کمکمان می کنند سالم بمانیم.

???? صبح هنگام مسواک زدن می توانید خود را بکشید.

???? از این فرصت برای آرامش گرفتن و گرم کردن خود برای روز استفاده کنید.

???? مخصوصا اگر کارمند هستید و می دانید که قرار است کل روز را پشت یک میز سپری کنید انجام این کار بسیار ضروری می شود.

???? پس اگر ممکن بود صبح تنها چند دقیقه زودتر بیدار شوید و چند حرکت کششی برای آماده شدن بدن انجام دهید.

???? آدرس وبسایت و شبکه های اجتماعی:
???? www.darubiar.com
???? www.instagram.com/darubiar

کانال تلگرام www.T.me/darubiar