ویتامین های ضروری بدن در بدن ساخته نمی ‌شوند!

ویتامین های ضروری بدن در بدن ساخته نمی ‌شوند!